Priva en Innoveins versterken innovatiekracht in zachtfruit en glastuinbouw

Vandaag zijn Priva en Innoveins een officieel samenwerkingsverband aangegaan om samen één of meerdere innovatiecluster(s) op te zetten voor...