Komkommer

Co-creatie en samenwerking op het gebied van R&D, specifiek gericht op de wensen en behoeften van innovatieve, vooruitstrevende komkommertelers, dat is waar het binnen het Komkommercluster allemaal om draait! Binnen vier innovatiethema’s (robotica, licht, teeltsystemen en gewasbescherming & waterzuivering) wordt door een omvangrijke groep komkommertelers samen met hoogwaardige kennispartners aan de innovaties van morgen gewerkt.

De komkommerteelt is één van meest omvangrijke glasteelten in ons land en belangrijk voor de rol van Nederland als toonaangevende speler in de wereldwijde agrofoodsector. Echter, om niet alleen toonaangevend te zijn maar ook toonaangevend te blijven is het belang van proces- en productinnovatie enorm. Binnen het Komkommercluster is daarom een groep vooruitstrevende telers verenigd om samen te werken aan innovatie: komkommertelers uit alle windstreken, van groot tot klein en bovenal verbonden door eenzelfde mindset. De telers binnen het Komkommercluster geloven namelijk in co-creatie en samenwerking om tot baanbrekende innovaties te komen. Altijd vanuit het perspectief dat zij zelf ‘aan het stuur zitten’ en op basis van hun behoeften wordt geacteerd. De vier innovatiethema’s waar het Komkommercluster de komende jaren mee aan de slag gaat zijn concrete uitingen van deze behoeften. Binnen deze thema’s wordt door het Komkommercluster samen met diverse toonaangevende marktpartijen op het gebied van productinnovatie en R&D gewerkt aan de realisatie van diverse onderzoeksprogramma’s. De thema’s waar binnen het Komkommercluster aan gewerkt wordt zijn:

Wil je meer weten van of deelnemen aan het Komkommer cluster?

Neem dan contact met ons op