Innovatieclusters

Binnen Innoveins werken organisaties in clusterverband samen op de cross-over van plant en techniek en combineren daarmee de beschikbare kennis op het kruispunt van de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en High Tech Systemen en Materialen. Het ecosysteem maakt mogelijk dat er sneller, goedkoper en beter geïnnoveerd kan worden door:

  • Binnen innovatieclusters samen te werken met partijen met een andere achtergrond maar met een gedeelde mindset.
  • Samen te werken met andere innovatieclusters wat leidt tot synergie en acceleratie.
  • Toegang tot een groot netwerk.
  • Ondersteuning van kennisexperts op het gebied van plant, techniek en business development.
  • Ondersteuning in marketing- en salesactiviteiten.

Een innovatiecluster is een langdurig samenwerkingsverband van drie tot vijf jaar van twee of meer partijen die elkaar versterken. Zij innoveren en co-creëren op het kruispunt van plant en techniek en richten zich op één of meer specifieke innovatievraagstukken. De innovatie is altijd businesscase gedreven, wat ertoe leidt dat deze succesvol op de markt geïntroduceerd wordt. Binnen elk innovatiecluster is sprake van sociale innovatie (‘andere, nieuwe vormen van samenwerking’) én technologische innovatie (‘iets nieuws ontwikkelen’). Op dit moment zijn er zes clusters operationeel.

Wil je ook innoveren in clusterverband?

Neem dan contact met ons op