AgroData-cluster

Priva Horticulture en Innoveins zijn medio 2018 een samenwerkingsverband aangegaan om samen één of meer innovatiecluster(s) op te zetten voor onder andere data-applicaties en gerobotiseerde teelttoepassingen in zachtfruit en de glastuinbouw. Dit proces, waarbij co-creatie centraal staat, krijgt vorm op de Brightlands Campus Greenport Venlo.

Big data effectief gebruiken
Op dit moment wordt er binnen de agrifood sector veel data verzameld. De kunst is om zogenoemde big data toepasbaar te maken voor een bepaalde applicatie. Het is essentieel om de relatie tussen meten en sturen in kaart te brengen. Om een applicatie te kunnen maken is data nodig. Integratie en terugkoppeling van de besturing zijn daarin van cruciaal belang. Dit brengt efficiëntie en een optimale effectiviteit teweeg.

Co-creatie
Priva en Innoveins gaan innoveren op basis van co-creatie. Dat betekent dat Priva haar diepgaande kennis en kunde zal inbrengen op het gebied van groeimodellen en groeivoorspellingen. Daarnaast zal de samenwerking met andere organisaties binnen de agrofood en hightech opgezocht worden. Bij innovatie wordt vaak gedacht aan onderzoek en ontwikkeling – alle technische aspecten, maar dit is slechts één onderdeel van het geheel. Het verwerven, integreren en toepassen van nieuwe kennis door middel van samenwerking wordt vaak onderschat. Juist dit is een onmisbare schakel in het innovatieproces. Het persbericht over de samenwerking vindt u door te klikken op deze link.

Wil je meer weten over Innoveins Agro Data-cluster?

Neem contact met ons op