Visie en missie

De wereld verandert

Dat weten we inmiddels allemaal. Maar hoe gaan we daarmee om? Hoe zorgen we ervoor dat we snel échte innovaties teweeg kunnen brengen?

De markt verschuift; de consument bepaalt steeds meer wat hij wil, hoe hij het wil en wanneer hij het wil. Wanneer er geïnnoveerd wordt moet er rekening gehouden worden met de mening en overtuigingen van deze consument. Door samen te innoveren in de gehele keten kun je meer: zelf heb je niet alle knowhow in huis. Door kennis van meerdere partijen met elkaar te combineren en delen kom je verder.

Daarnaast is sociale innovatie een belangrijk aspect. 75% van het innovatiesucces wordt bepaald door sociale innovatie* [H.W. Volberda]. Het gaat dan om nieuwe vormen van organisatie- en managementkennis, onderwijs, ervaring, samenwerking en het verwerven, integreren en toepassen van nieuwe kennis.

Binnen het ecosysteem Innoveins komen deze elementen samen waardoor er écht geïnnoveerd wordt.

Meer weten over Innoveins?

Neem contact met ons op