GLITCH

Een beredeneerd gebruik van fossiele energie is een
absolute noodzaak om tot een duurzame samenleving tekomen. Met het project GLITCH willen we daarom inzetten op de ontwikkeling van innovatieve energie-efficiënte en klimaatneutrale teelttechnieken en
-systemen in de glastuinbouw.

Samenwerking is noodzakelijk
GLITCH zal inzetten op het innovatieproces zelf: hoe kunnen bedrijven door co-creatie met relevante stakeholders tot een succesvolle, koolstofarme innovatie komen? Ondernemers in de glastuinbouwsector, die willen innoveren, hebben ervaren dat steeds meer innovaties alleen mogelijk zijn door samenwerking met stakeholders in de keten, eindklanten en -gebruikers, en in samenwerking met kennisinstellingen.

GLITCH zal daarom meerdere workshops en overlegmomenten voorzien waarbij verschillende partijen rond de tafel gaan zitten om tot een praktijkklare technologie te komen. Door intense samenwerking geloven de 12 Vlaamse en Nederlandse partners er in om tot concrete innovaties te komen met een duidelijke invloed op CO2 reductie. Op deze manier willen we actief bijdragen aan een duurzame sector.

Brede waaier aan technologieën
De doelstelling van GLITCH is het ondersteunen van de glastuinbouwsector bij het ontwikkelen en implementeren van energie-efficiënte en klimaat neutrale technieken. Aan de hand van concrete demonstraties en overleg met partners uit de bedrijfskolom zullen co-creatie trajecten gemanaged worden. Hiermee realiseren we cross-overs tussen de glastuinbouw en de hightech sector. We beogen diverse thema’s rond energiegebruik in de teelt van tomaat, sla, komkommer, aardbei en paprika.

De concrete innovatieprojecten zijn:

Er zal tijdens dit proces een roadmap uitgewerkt worden om glastuinbouwbedrijven te helpen om een co-creatieve en koolstofarme innovatie tot een marktconform, concurrentieel en rendabel eindproduct of –proces te brengen. Dit project werd goedgekeurd en gesubsidieerd door steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling van het Interreg Vlaanderen-Nederland programma. Meer informatie over GLITCH is terug te lezen op de website of in het persbericht.


Partners:

 

Financiering:

Wil je meer weten over GLITCH?

Neem contact met ons op