GLITCH

Naast een sterke agrofoodsector herbergt de grensregio Vlaanderen – Nederland ook een zeer sterke hightech sector. Veel hightech sluit echter niet aan bij de behoeften van tuinders, is nog niet toepasbaar in marktproducten, niet marktgedreven of concurrentieel, en niet afdoende milieu-efficiënt in termen van CO2-reductie. De glastuinbouwbedrijven in de grensregio hebben nood aan innovatie om hun toppositie in Europa te behouden.

Telers, technologiebedrijven, onderzoeksinstellingen en afnemers/klanten co-creëren in dit project rondom innovaties met realistisch marktpotentieel. Hierbij wordt ingezet op innovaties die de energie-efficiëntie in de glastuinbouw verhogen of die zelf energie-neutraal zijn. GLITCH zal inzetten op het innovatieproces zelf: hoe kunnen bedrijven door co-creatie met relevante stakeholders in de bedrijfskolom tot een succesvolle, koolstofarme innovatie komen?

Vanaf februari zijn de volgende resultaten verschenen, ingedeeld per project. Klik op onderstaande links om inzicht te krijgen in de actuele ontwikkelingen:

Daarnaast heeft Universiteit Antwerpen een artikel gepubliceerd over het co-creatie proces:

In de online brochure zijn alle innovatieprojecten overzichtelijk weergegeven.


Partners:
Proefstation voor de Groenteteelt i.s.m. Proefcentrum Hoogstraten, Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek, Thomas More campus Geel, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Blue Engineering, Bluehub, Innoveins, Botany, Maurice Kassenbouw, EMS en Brightlands Campus Greenport Venlo.

 

 

Financiering:
Dit project werd goedgekeurd en gesubsidieerd door steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling van het Interreg Vlaanderen-Nederland programma.

 

Wil je meer weten over GLITCH?

Neem contact met ons op