Fragaria Innova

Nederland staat bekend om een enorme productie van aardbeien op een relatief klein areaal tuinbouwgrond. Binnen de Europese Unie stond Nederland in 2015 op de zevende plaats van de ranglijst van grootste producenten. Daarbij breiden de aardbeientelers die in kassen telen in rap tempo uit. Om de geschetste positie te versterken is product- en procesinnovatie noodzakelijk. 

Ambitieuze aardbeientelers
Om gezamenlijk de uitdagingen op het gebied van o.a. arbeid, schaalvergroting, efficiency, plantgezondheid en -weerbaarheid, biodiversiteit, teeltmedia, productkwaliteit, continuïteit, leveringsbetrouwbaarheid en smart farming aan te pakken heeft een aantal ambitieuze aardbeientelers en -kwekers zich in de periode 2018-2019 verenigd onder de vlag van Fragaria Innova. Innovatie wordt gezien als hét middel om op bovengenoemde uitdagingen in te spelen en tevens de concurrentiepositie van de deelnemende telers te versterken. De economische haalbaarheid van product- en procesinnovatie ‘op het teeltbedrijf’ is hierbij randvoorwaardelijk. Fragaria Innova zal zich de komende jaren richten op innovaties binnen de thema’s ‘telen onder licht’ en ‘plantgezondheid’.

Doelstelling
Om adequaat in te kunnen spelen op bovengenoemde probleemdefinitie heeft Fragaria Innova de volgende doelstelling geformuleerd:

“Door middel van samenwerking tussen toekomstgerichte aardbeientelers, met ondersteuning van externe technische partners en desgewenst met behulp van Europese, nationale en regionale subsidies innovatie bewerkstellingen in de aardbeienteelt, meer specifiek door het bevorderen van product- en procesinnovatie binnen de innovatiethema’s 1) telen onder licht en 2) plantgezondheid, om zodoende een toekomstbestendig en economisch duurzaam businessmodel voor deelnemende telers te realiseren.”

Samenwerking met toonaangevende technische partners
Technische partners zijn marktpartijen met specifieke kennis en kunde op één of meer innovatiethema’s en zijn voornemens om door middel van co-creatie met de telers de in gezamenlijkheid gedefinieerde ontwikkelprogramma’s tot uitvoering te brengen. Marktpartijen werken samen met Fragaria Innova om zodoende nieuwe producten en diensten te ontwikkelen o.b.v. de user requirements van de telers. Co-creatie is randvoorwaardelijk om tot innovatie te komen, co-ondernemerschap tussen telers en technische partners biedt de beste kansen om de innovatie ook daadwerkelijk op de markt te lanceren. Beoogd is dat een afvaardiging van elke technische partner (onderzoeker, productontwikkelaar, business developer, etc.) structureel onderdeel is van een user group.

Wil je meer weten over het Fragaria Innova?

Neem contact met ons op