Priva en Innoveins versterken innovatiekracht in zachtfruit en glastuinbouw

6 juni 2018

Vandaag zijn Priva en Innoveins een officieel samenwerkingsverband aangegaan om samen één of meerdere innovatiecluster(s) op te zetten voor onder andere data-applicaties en gerobotiseerde teelttoepassingen in zachtfruit en de glastuinbouw. Dit proces, waarbij co-creatie centraal staat, krijgt vorm op de Brightlands Campus Greenport Venlo.

 

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst. Vlnr: Maren Schoormans (Priva), Pim Deuling (Innoveins), Peter Korsten (Innoveins) en Dirk Prins (Priva).

Innovatie binnen ecosysteem

Innoveins is hét ecosysteem waar plant en techniek samen komen om marktgedreven innovaties te ontwikkelen en op de markt te brengen. Priva is enthousiast over de samenwerking met Innoveins en ziet het belang van co-creatie, waarbij samenwerking data-applicaties (door)ontwikkeld worden binnen één of meerdere clusters. Meiny Prins, CEO van Priva, licht toe waarom ze hebben gekozen voor de samenwerking met Innoveins: “Samen werken aan innovatie wordt steeds belangrijker. Het mooie aan het gebied rondom Venlo, waar de clusterinnovaties vorm krijgen, is dat je hier midden in het hart van de tuinbouw bent, maar ook dichtbij onze buurlanden en de hightechindustrie van Zuid-Oost Nederland. Samen met Innoveins kunnen we de thema’s natuur, mechatronica, medicinaal en internationaal op een inspirerende manier verbinden met de kracht van het ondernemerschap in de regio.” Als onderdeel van de clusterformatie zullen ook andere bedrijven binnen deze innovatieclusters aansluiten om hun specifieke kennis op het gebied van data-applicaties vanuit watergift en -beheer in o.a. glastuinbouw en zachtfruit verder uit te bouwen.

 Big data effectief gebruiken

Op dit moment wordt er binnen de agrifood sector veel data verzameld. De kunst is om zogenoemde big data toepasbaar te maken voor een bepaalde applicatie. Peter Korsten, founder van Innoveins, bekrachtigt het belang van deze toepasbaarheid: “Het is essentieel om de relatie tussen meten en sturen in kaart te brengen. Om een applicatie te kunnen maken is data nodig. Integratie en terugkoppeling van de besturing zijn daarin van cruciaal belang. Dit brengt efficiëntie en een optimale effectiviteit teweeg.”

 Co-creatie staat centraal

Priva en Innoveins gaan innoveren op basis van co-creatie. Dat betekent dat Priva haar diepgaande kennis en kunde zal inbrengen op het gebied van groeimodellen en groeivoorspellingen.

Daarnaast zal de samenwerking met andere organisaties binnen de agrofood en hightech opgezocht worden. Pim Deuling, founder van Innoveins, beschrijft hoe relevant sociale innovatie binnen dit proces is: “Bij innovatie wordt vaak gedacht aan onderzoek en ontwikkeling – alle technische aspecten, maar dit is slechts één onderdeel van het geheel. Het verwerven, integreren en toepassen van nieuwe kennis door middel van samenwerking wordt vaak onderschat. Juist dit is een onmisbare schakel in het innovatieproces.”

Mocht er interesse zijn in deelname binnen dit innovatiecluster van Priva en Innoveins, neem dan contact op via [email protected].