Stapsgewijs naar goedkopere oogstmethode in blauwe bes

14 april 2020

Binnen het innovatiecluster Blueberry Innovators werken twaalf ambitieuze blauwe bessentelers uit Nederland, België en Duitsland aan innovatieve oplossingen voor de blauwe bessenteelt. De stip op de horizon voor één van deze oplossingen is een oogstrobot die autonoom blauwe bessen kan plukken met behoud van dezelfde kwaliteit als handpluk. Aandeelhouder Dave Linssen vertelt over deze ambitie en de huidige stand van zaken.

Beperkingen op het gebied van arbeid
De blauwe bessenteelt is een arbeidsintensieve seizoensgebonden teelt. Dit neemt enorme uitdagingen op het gebied van arbeid met zich mee, zowel met betrekking tot betaalbaarheid, beschikbaarheid als betrouwbaarheid. De werkzaamheden zijn immers eentonig, wat leidt tot een afnemende interesse onder jongeren en scholieren om in de blauwe bessensector te werken. Daar staat tegenover dat de loonkosten voor deze groep juist aanzienlijk zijn gestegen in de afgelopen jaren. Ook de economische ontwikkelingen in Midden- en Oost-Europa, waar veel arbeidskrachten vandaan komen, zorgen voor een afnemende beschikbaarheid van (seizoens)arbeidskrachten.

Innoveren binnen een eigen R&D-bedrijf
De uitdagingen op het gebied van arbeid waren voor veel telers binnen Blueberry Innovators een belangrijke beweegreden om een gezamenlijk R&D-bedrijf op te richten. Zo ook voor Dave Linssen van het bedrijf Hortus Groep. ‘We merkten met verschillende telers dat we tegen hoge arbeidskosten voor oogsten aan liepen. Dit willen we binnen Blueberry Innovators gezamenlijk oplossen met een machine, die momenteel nog niet op de markt is. Deze machine zou autonoom blauwe bessen moeten plukken, met dezelfde kwaliteit als handpluk’.

Oogsten klasse I blauwe bes blijft uitdaging
Om deze ambitie te verwezenlijken zijn er in het oogstseizoen van 2019 diverse proeven uitgevoerd. ‘Proefondervindelijk is in samenwerking met enkele engineeringsbedrijven gekeken welke richting we samen op willen. De grootste bottleneck hierbij is om de klasse I blauwe bes van de plant af te krijgen. Alle andere specificaties, zoals het opvangen van de bessen, zijn realiseerbaar.’ Op middellange termijn verwacht Dave dat het lastig zal worden om het initiële idee van een oogstmachine, die alles kan, werkelijkheid te maken. ‘Dit hebben we ook vanuit de marktpartijen te horen gekregen.’ Daarom zal er op korte termijn binnen het cluster vooral gekeken worden hoe de huidige oogstmethode geoptimaliseerd kan worden om zo een hogere oogstprestatie te krijgen.

Gezonde en verantwoorde blauwe bessenproductie
De kennis die binnen Blueberry Innovators wordt opgedaan kan Dave prima vertalen naar zijn familiebedrijf Hortus Groep, dat naast blauwe bessen ook aardbeien en komkommers teelt. Niet alleen de kennis met betrekking tot de goedkopere oogstmethode is relevant. Binnen Blueberry Innovators wordt ook gewerkt aan andere innovatieve oplossingen als smart farming en onkruidbestrijding. ‘De kennis die wordt opgedaan op de teeltbedrijven kan uitstekend worden toegepast binnen Hortus Groep. Dit draagt er aan bij dat wij gezond en verantwoord blauwe bessen van hoogstaande kwaliteit kunnen produceren.’