‘Telers kunnen niet om smart farming heen’

29 mei 2019

Technologie en innovatie ontwikkelen sneller dan ooit. De agrofoodsector is altijd al aan flinke veranderingen onderhevig geweest en staat nu voor haar grootste uitdaging: de groeiende wereldbevolking van gezond en veilig voedsel voorzien. Drie studenten van de minor Smart Industry aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zijn binnen het Innoveins cluster Blueberry Innovators bezig met het onderzoeken en ontwikkelen van een applicatie die onkruid tussen de blauwe bessen struik detecteert en herkent. Zo helpen zij telers om uitdagingen op het gebied van onkruidbestrijding het hoofd te bieden.

Smart Industry: de vierde industriële revolutie
Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Door ‘internet of things’ zijn alledaagse voorwerpen en apparaten met elkaar verbonden. Deze vergaande digitalisering en onderlinge verbondenheid heeft een grote impact op alle sectoren, waaronder de agrofoodsector. Binnen de agrofoodsector verwachten de studenten vooral ontwikkelingen op het gebied van robotisering en automatisering. ‘Er moet steeds meer voedsel geproduceerd worden, terwijl het voor telers steeds moeilijker wordt om geschikt personeel te vinden. Taken die nu door mensen worden gedaan, worden overgenomen door robots. Daarbij is big data van belang, wat uiteindelijk processen flexibeler, goedkoper en efficiënter maakt’, aldus Niels Derksen, minorstudent Smart Industry.

Het belang van IT-kennis
Voor hun opdracht zijn de HAN-studenten ook het veld in gegaan bij blauwe bessenteler Hay de Kleijne. ‘De eerste keer dat we bij Hay kwamen verbaasden we ons over alle apparatuur op het bedrijf. Dan kom je erachter dat er al heel veel stappen zijn gemaakt en zie je dat het echt wel de smart farming kant op gaat’. De studenten zien IT-kennis binnen de sector daarbij als noodzakelijk en hebben binnen hun projectgroep, naast twee bedrijfskundigen ook een IT-expert in de gelederen. ‘Alles is tegenwoordig een computer: je auto, je koelkast, je spiegel, enzovoorts. Het Internet of Things zal in de toekomst steeds groter worden en ook als teler kun je niet om smart farming heen. Uiteindelijk moet je er wel aan mee doen om het maximale uit een teelt te halen’, geeft Niels Beekhuis, IT’er binnen de projectgroep, aan.

Onkruid detecteren
De studenten zijn voor hun minor Smart Industry een computer vision applicatie aan het ontwikkelen die vijf soorten onkruid tussen de blauwe bessen struik kan detecteren en herkennen. Dit zijn vijf onkruiden waar Hay de Kleijne, ondernemer binnen het samenwerkingsverband Blueberry Innovators, het meeste last van heeft. ‘Waar vergelijkbare projecten in het verleden niet van de grond kwamen, zijn algoritmes en programma’s nu breed toegankelijk gemaakt waardoor het goedkoper en bereikbaar is voor de massa’, aldus Nick Hubers. De studenten zijn aan de slag gegaan met een machine learning framework waarmee objecten herkend kunnen worden. Dit model hebben ze verder ontwikkeld door afbeeldingen te labelen. Het model gaat aan de hand van deze afbeeldingen algoritmes maken om objecten, in dit geval onkruid, te detecteren en herkennen.

Op weg naar smart farming en gerobotiseerde onkruidbestrijding
Medio juni worden de resultaten gepresenteerd en gedemonstreerd aan de user group onkruidbestrijding van Blueberry Innovators. De resultaten worden gebruikt om uiteindelijk richting smart farming toepassingen en gerobotiseerde onkruidbestrijding toe te gaan. Dit zijn, samen met gerobotiseerde oogst, de thema’s waar het cluster de komende jaren haar innovaties op ontwikkeld. De studenten benadrukken hierbij nogmaals het belang van IT-kennis: ‘Voor al deze thema’s geldt dat er steeds meer data beschikbaar komt. Vanzelfsprekend is daar IT-kennis voor nodig om alle gegevens te verwerken en te bundelen tot een dashboard’, aldus Niels Beekhuis. Voor de studenten staat vast dat smart farming de toekomst heeft in de sector.