Optimalisatie meerlagenteelt komkommer noodzakelijk vanwege ziektedruk

15 januari 2020

In West-Europa groeit de interesse naar de teelt van komkommers in een hogedraad systeem. Dit systeem kan de komkommerproductie en -kwaliteit significant verbeteren gedurende het teeltseizoen. Wanneer deze hogedraad teelt gecombineerd zou kunnen worden met een meerlagensysteem, kan mogelijk een teeltversnelling verwezenlijkt worden. Daarnaast vraagt een dergelijk teeltsysteem geen extra energieverbruik om het juiste klimaat te realiseren en de hoeveelheid CO2 die per grondoppervlak door de planten wordt verbruikt, neemt toe. Het gebruik van een meerlagensysteem kan zodoende leiden tot een CO2 reductie van 25% in vergelijking met gangbare teelten.

Onderzoek naar mogelijkheden meerlagenteelt
Bij Botany werd daarom een onderzoek uitgevoerd om te bepalen of het mogelijk is om een kwalitatief goede komkommerplant op te kweken op goten die boven het ‘oude’ gewas hangen. Wanneer dit mogelijk blijkt, kunnen de nieuw opgekweekte planten direct geplant worden als het ‘oude’ gewas geruimd is. Hierbij werd gekeken naar de verschillen in plantontwikkeling die ontstonden door de opkweek op lage goten in vergelijking met het opkweken van goten die boven het gewas hangen.

Resultaten eerste komkommerproef meerlagenteelt
Op basis van de resultaten van deze proef kan geconcludeerd worden, dat wanneer direct verder geteeld wordt in een kas zonder schoon te maken nadat het oude gewas geruimd is, het risico op ziekten groot is. Door de hoge aanwezigheid van Phytium heeft deze proef niet langer kunnen duren dan een plantleeftijd van 28 dagen na zaai. Het is dan ook moeilijk om harde conclusies te verbinden aan dit onderzoek aangezien er geen volledige teelt is uitgevoerd. Echter, op basis van de verkregen data kan geconcludeerd worden dat het op hoogte opkweken van komkommerplanten zorgt voor planten die meer gestrekt zijn en minder bladeren vormen ten opzichte van komkommerplanten die op de grond worden opgekweekt. Om op deze manier te kunnen telen, moet het systeem echter nog geoptimaliseerd worden aangezien de ziektedruk aanzienlijk hoger is wanneer de kas tussen de teelten door niet schoongemaakt wordt.

Vervolgonderzoek
Om te zien of dezelfde resultaten zichtbaar zijn in een volledige teelt, zal er een vervolgonderzoek plaatsvinden wat op gelijke wijze als dit onderzoek uitgevoerd zal worden. Hierbij zullen ook temperatuur sensoren boven en onder in de kas bevestigd worden om de temperatuur verschillen kwantitatief in kaart te brengen. Verder zal ook de lichtintensiteit wekelijks gemeten worden bij de verschillende behandelingen.

Lees hier de rapportage over de proef in meerlagenteelt komkommer (2019)

Tekst via Conny Vervoort (Botany)