Koplopers in de komkommerteelt lanceren Komkommercluster

7 december 2017

Hét samenwerkingsverband van innovatieve, vooruitstrevende komkommertelers is vanmiddag op de Brightlands Campus Greenport Venlo feestelijk gelanceerd. Vanzelfsprekend was innovatie het gespreksonderwerp van de dag. Nieuwe technieken, slimme robotica, state-of-the-art sorteer- en inpaksystematiek en diverse innovaties op het gebied van duurzame en energiearme kassen zijn aan de telers gepresenteerd. Het Komkommercluster van Innoveins is officieel van start gegaan!

 

Telers en marktpartijen samen aan de start van het Komkommercluster

 

Stand van zaken Komkommercluster

Het samenwerkingsverband van komkommertelers gaat vanaf vandaag aan de slag om samen met sterke, vooruitstrevende marktpartijen hun ontwikkelprogramma’s te realiseren. Dat gebeurt in zogenaamde user groups; compacte projectgroepen waarin een klein aantal telers samen met onderzoekers en ontwikkelaars vanuit de marktpartijen samenwerken om hun innovatieplannen te realiseren. Voor elk van de vier innovatiethema’s van het Komkommercluster is een user group gevormd (robotica, licht, teeltsystemen en gewasbescherming en waterzuivering). Op moment van schrijven hebben achttien telers, met in totaal ruim 135 hectare glasareaal komkommers, een vierjarige samenwerkingsovereenkomst getekend met hun Komkommercluster.

 

Oogstrobots, LED-belichting, interne logistiek, big data… En nog veel meer!

Sinds deze zomer is Gerard Koolen als clustermanager verbonden aan het Komkommercluster: “Binnen het cluster zie ik een enthousiaste groep koplopers die écht werk maken van innovatie in de komkommerteelt. Telers die goed beseffen dat hun teelt er over een aantal jaren compleet anders uit ziet. Robots die oogsten en blad plukken? Een nieuwe generatie LED-belichting? Volautomatische interne logistiek met autonomous guided vehicles (AGV’s)? Dataverzameling door sensoren in substraat? Alles kan! Uit diverse gesprekken met sterke, vooruitstrevende marktpartijen komt naar voren dat zij positief reageren op onze ambities, de deelnemende telers en de gekozen samenwerkingsvorm. Uiteindelijk zijn alle telers in het cluster immers hun potentiële klanten”.

 

Meer weten over het Komkommercluster?

Voor vragen aangaande het Komkommercluster kunt u contact opnemen met Gerard Koolen, clustermanager Komkommercluster              (06-54335201 of via komkommercluster@innoveins.co).