Effectiever innoveren door Business Ecosystem Scan for Smart Innovation

11 november 2019

Samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) werkt Innoveins aan BESSI: de Business Ecosystem Scan for Smart Innovation. Het model is bedoeld als tool voor adviseurs om mkb-bedrijven te helpen een innovatiecluster te starten. Het innovatiecluster zal, door middel van BESSI, effectiever een overgang ondergaan van samen willen innoveren naar daadwerkelijk innoveren.

Snel veranderende omgeving
Kenmerkend voor de huidige wereld zijn de veelvuldige en snelle veranderingen van de omgeving waarin bedrijven zich bevinden. De wereld verandert, mede door de introductie van digitalisering en internet of things. De gevestigde bedrijven dienen slimmer te worden om concurrerend te blijven. Om mee te kunnen doen moeten mkb-bedrijven continu innoveren. Dit maakt samenwerking noodzakelijk. De omgeving waarin bedrijven deze samenwerkingen aangaan om nieuwe technologieën te ontwikkelen noemen wij een ecosysteem.

BESSI-model
De Business Ecosystem Scan for Smart Innovation kent tien succesfactoren die een innovatiecluster helpen effectief te innoveren door middel van co-creatie. Deze succesfactoren zijn: klantbehoefte, product (technologie), team, faciliteiten, financiering, business operations, shared facilities, wet- en regelgeving, opleiding en financiering. Het ontwikkelen en testen van de innovatieve samenwerkingen door middel van co-creatie gebeurt met medewerking van het onderwijs. Dit vloeit voort uit een KIEM-hbo subsidie die de samenwerking tussen hogescholen met het midden- en kleinbedrijf stimuleert.

Onderzoek door Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
In opdracht van KplusV en Innoveins is er vanuit de HAN een onderzoekscriptie geschreven met als doel innovatieve vraagstukken op te lossen en diverse co-creatie processen te toetsen. Bedrijven als KplusV en Innoveins merken immers dat veel innovatieprocessen binnen clusters vastlopen. Dit komt vaak doordat er onduidelijkheden zijn over wat noodzakelijk is om innovatie- en co-creatieprocessen efficiënt en effectief te laten verlopen. Zodra de processen verbeterd worden zal de overgang naar daadwerkelijk innoveren efficiënter verlopen.