CO2 besparen met datagestuurde CO2 Optimizer

2 oktober 2019

Het doseren van CO2 in een kas wordt al jaren toegepast in de groenteteelt onder glas. Deze koolstofbron is immers een cruciaal element voor een vlotte fotosynthese en dus de opbouw van biomassa. Met andere woorden: CO2-dosering is noodzakelijk voor optimale groei en maximale oogst. De toegepaste CO2-doseringsstrategieën komen volgens Ad de Koning, Innovation Officer bij Ridder, echter vaak niet overeen met de daadwerkelijke behoefte waardoor onnodig veel CO2 verloren gaat én onnodig veel kosten worden gemaakt.

Gebruik van CO2 met behoud van luchtkwaliteit
Binnen het cluster GLITCH is Innoveins nauw betrokken bij het innovatieproject ‘Gebruik van CO2 met behoud van luchtkwaliteit’. CO2 uit rookgassen wordt momenteel in de kas toegepast als koolstofbron voor de planten. Wanneer een teler de luchtkwaliteit kan bewaken, kan de CO2 op een veilige manier vanuit de rookgassen (van bijvoorbeeld een warmtekrachtkoppeling) worden teruggewonnen. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot en -productie.

Beoordeling luchtkwaliteit
Samen met enkele andere partners werkt Innoveins binnen het cluster GLITCH aan eenduidige technische kennis en ondersteuning bij de beoordeling van luchtkwaliteit in combinatie met real-time data. Dit omdat telers nog niet of onvoldoende vertrouwd zijn met de beschikbare technologie. Om bewustwording en draagvlak voor deze techniek te creëren zijn inzichten via metingen van luchtkwaliteit nodig. Lees hier meer over dit innovatieproject.

CO2-dosering
CO2-dosering is noodzakelijk voor optimale groei en maximale oogst. Bij de daarop gerealiseerde strategieën spelen veel parameters een rol. Vaak komen deze strategieën echter niet overeen met de daadwerkelijke CO2-behoefte van planten of het hoogst haalbare productiepotentieel. Zo vertelt Ad de Koning, Innovation Officer bij Ridder, dat er in de zomermaanden bijvoorbeeld 90% van de extra CO2-dosering verloren gaat door ventilatie.

Autonoom adviesinstrument
Om glastuinbouwers in staat te stellen de meest kosteneffectieve CO2-doseerstrategie te implementeren bestaan autonome adviesinstrumenten. Één van deze instrumenten is de Ridder CO2 Optimizer, tevens een van de genomineerden van de Greentech Innovation Awards 2019. Doordat er rekening wordt gehouden met real-time kosten van dosering van aanvullende CO2 én de toekomstige inkomsten die de extra gewasopbrengsten zullen opleveren kan het meest optimale CO2-niveau in de kas worden bepaald. Zodoende wordt de CO2-doseringsstrategie volledig datagestuurd. “Met deze ontwikkeling is CO2 doseren ‘op gevoel’ verleden tijd”, aldus Ad de Koning.