Belichtingsproef komkommerteelt onder LEDs in volle gang

1 april 2019

In het innovatieproject ‘energie-efficiënte belichtingstechnieken’ van GLITCH wordt bij Innoveins hybride belichting (SON-T top- en LED tussenbelichting) vergeleken met full LED belichting zonder toepassing van een groeibuis. Het totale belichtingsniveau bedraagt 200 µmol/m2/sec.

Planting en belichting
Op 18 januari 2019 is geplant, waarna op 21 januari de belichting is ingeschakeld. De proef is gestart met 10 uur per etmaal. Vervolgens is dit opgevoerd naar 17 uur per etmaal. In de eerste vier weken na planten ontwikkelden de planten zich zeer sterk. Aanvankelijk werd in de full LED kas 1.5 graad hoger gestookt om het gemis aan stralingswarmte van de HPS te compenseren en 1.0 graad later geventileerd. Ook liep het energiescherm langzamer open. Daar het gewas in beide kassen sterk vegetatief stond, is besloten om vanaf 14 februari extra blad te plukken. Vanaf 15 februari zijn de instellingen voor ventilatie- en stooktemperatuur in beide kassen gelijk gezet, evenals de scherminstellingen.

Vruchtdunning
In eerste instantie werden de vruchten continu om-en-om gedund. Met een gemeten gemiddelde aanlegsnelheid van zes bladeren per week en stengeldichtheid van 3.6 zou het in principe mogelijk moeten zijn om 9 tot 11 vruchten per m2 per week te oogsten. Aangezien de tweede stengel nog niet vol in productie is, zullen we nog even moeten afwachten of dit aantal ook werkelijk gehaald zal worden.

Oogsten van vruchten
De eerste vruchten werden 13 februari (26 dagen na planten) geoogst. Daarbij liep de full LED afdeling voor op de hybride afdeling SON-T + LED tussenbelichting. In de hybride kas liep het ras Hi Power duidelijk voor op het ras Top Vision (in de full LED kas staat alleen het ras Hi Power). Op het moment van schrijven (42 dagen na start belichting) ontlopen de cumulatieve geoogste kilo’s per behandeling elkaar nauwelijks (203.3 – 205.6 kg), wat betekent dat de aanvankelijke voorsprong van de full LED kas ondertussen teniet gedaan is.

Rustigere ontwikkeling door verandering vruchtdunning
Op advies van belichtende telers uit de praktijk is van om-en-om dunnen overgegaan naar het aanhouden van setjes van twee-op-drie, ook met de intentie om iets zwaardere vruchten te kunnen oogsten (nu gemiddeld 330-350 gram per vrucht). Door het aangepaste gewasmanagement ontwikkelen de gewassen in de beide kassen zich nu rustiger.