Achterliggende productie in LED-kas ten opzichte van HPS

21 januari 2020

Kunstmatige belichting wordt in de komkommerteelt gedurende de wintermaanden toegepast om productie ook in de donkere maanden mogelijk te maken. Vroege plantingen, die de productie in november en december garanderen, hebben hoge lichtintensiteiten nodig en zijn nog niet vanzelfsprekend in deze regio. Echter, de productie van komkommers gedurende deze maanden kan wel een economisch voordeel bieden.

Onderzoek naar verschillende typen assimilatiebelichting
Bij Botany werd daarom een proef uitgevoerd om de mogelijkheden van het inzetten van verschillende typen assimilatiebelichting vast te stellen (SON-T en LED verlichting). Hierbij werd de vergelijking gemaakt met de referentie: high pressure soidum lampen (HPS). Daarnaast is tijdens de proef het effect van verschillende spectra op de ontwikkeling en productie van komkommerplanten onderzocht (de invloed van verrood licht). Tijdens dit onderzoek is de plantontwikkeling (lengtegroei, bladafsplitsing en vruchtzetting) en opbrengst (aantal en gewicht) gemeten.

Resultaten belichtingsproef komkommer
Op basis van de resultaten van deze proef kan geconcludeerd worden dat op dit moment HPS lampen nog niet succesvol vervangen kunnen worden door LED lampen, omdat de productie onder LEDs achterblijft ten opzichte van HPS lampen. Met betrekking tot ras valt op dat Hi-Power de voorkeur heeft boven Top Vision gedurende de teelt aangezien Top Vision, met name in de eerste periode sterk achter bleef op Hi Power. Alhoewel de opbrengst hoger bleek in de SON-T afdeling, werden zowel de gewenste oogst (5 kg/m2/week) als de gewenste lichtefficiƫntie (25 gram per mol) in iedere behandeling gehaald. Dit houdt in dat LED nog altijd de potentie heeft om HPS te vervangen in de toekomst. Omdat er slechts kleine effecten van de verschillende lichttypen op de gemeten parameters gevonden werden, kan geconcludeerd worden dat de vruchten zich minder goed ontwikkelen onder LED licht in vergelijking met HPS.

Vervolgonderzoek
De resultaten laten interessante mogelijkheden zien voor het gebruik van assimilatiebelichting in de teelt van hogedraad komkommers, mits het lichtrecept en de groeicondities geoptimaliseerd worden. Om erachter te komen waarom vrucht abortie groter is onder LED zal er een vervolgteelt plaatsvinden waarbij de focus meer op het lichtspectrum zal liggen. Een andere factor waar meer aandacht aan besteed gaat worden bij de vervolgteelt is de waterhuishouding. Gedurende deze proef werd waargenomen dat er meer water verbruikt werd in de hybride afdeling in vergelijking met de volledige LED afdeling. Dit houdt in dat de verdamping hoger was in de hybride kas, wat een mogelijke verklaring zou kunnen zijn waarom de vruchtontwikkeling in het hybride compartiment beter was dan in de volledige LED afdeling.

Lees hier de rapportage over de belichtingsproef in komkommer (2019)

Tekst via Conny Vervoort (Botany).