Aardbeien Innovatiecluster presenteert innovatieplannen

18 december 2018

Venlo, 18 december 2018 – Een viertal toonaangevende aardbeientelers uit Zuidoost-Nederland hebben de handen ineen geslagen. Onder de vlag van Innoveins, hét ecosysteem waar innovaties op het kruispunt van plant en techniek worden gerealiseerd, gaan zij samen met andere geïnteresseerden de komende maanden werken aan de totstandkoming van hun gezamenlijke R&D-bedrijf. Gisteravond hebben de telers onder flinke belangstelling hun innovatieplannen gepresenteerd. Het Aardbeien Innovatiecluster gaat zich primair richten op onderzoek en ontwikkeling op het gebied van plantgezondheid en -weerbaarheid alsmede belichte teelt in combinatie met smaak- en inhoudsstoffen.

Innovaties binnen en buiten de aardbeienteelt
Tijdens de bijeenkomst van het Aardbeien Innovatiecluster op maandag 17 december kwamen onder anderen Erik Stappers en Koen van der Wallen (Signify) en Jeroen Rondeel (Blue Engineering) hun visie op innovatie presenteren. Veel van hun nieuwe producten en diensten komen voort uit de wereld van high-tech, maar hebben een enorm potentieel in de toepassing voor de groente- en fruitteelt. Marcel Dings, initiatiefnemer Aardbeien Innovatiecluster: “De ontwikkelingen op het gebied van hightech volgen elkaar in rap tempo op. Echter, deze innovaties zijn voor ons pas écht relevant wanneer zij op maat gemaakt zijn en daarmee toegevoegde waarde hebben op het teeltbedrijf. Een LED-lamp of een sensornetwerk an sich is interessant voor een techneut, maar voor ons zijn dit louter middelen die belichte teelt of meetbare plantgezondheid mogelijk maken. De initiatiefnemers van het Aardbeien Innovatiecluster komen dan ook graag in contact met andere telers die ook willen profiteren van de nieuwe mogelijkheden van innovatie op het kruispunt van plant en techniek.”

Eigen R&D-bedrijf binnen het ecosysteem van Innoveins
De vier initiatiefnemers, aardbeientelers Marcel Dings, Rob van Enckevort, Dave Linssen en Michiel Penninx, zijn van plan om samen met andere geïnteresseerde telers medio 2019 hun eigen innovatiecluster op te richten. Daarmee kiezen zij ervoor om hun gezamenlijke behoeften op het gebied van onderzoek en ontwikkeling onder te brengen in een eigen R&D-bedrijf; een externe innovatie-afdeling van hun bedrijven waar nieuwe producten en diensten op het gebied van belichte teelt en plantgezondheid en -weerbaarheid verder ontwikkeld en marktrijp gemaakt worden. De telers zijn tevens de beoogde aandeelhouders en daarmee eigenaar van het R&D-bedrijf. Binnen het ecosysteem van Innoveins zijn inmiddels drie zgn. afnemersclusters actief; naast het Aardbeien Innovatiecluster zijn eerder dit jaar het Komkommercluster en Blueberry Innovators opgericht. Op het gebied van technische knowhow spelen het AgroData-cluster (gericht op big data-toepassingen voor de glastuinbouw en zachtfruitsector), Innoveins Seed Solutions (gericht op zaadtechnologisch onderzoek) en GLITCH (gericht op koolstofarme innovaties voor de glastuinbouw) tevens een belangrijke rol binnen het Innoveins-ecosysteem.

Co-creatie als sleutel tot succes
De eerste innovatie-activiteiten van het Aardbeien Innovatiecluster zullen naar verwachting in de tweede helft van 2019 van start gaan. Co-creatie staat centraal in alle ontwikkelprogramma’s van het Aardbeien Innovatiecluster; samenwerking tussen telers, techneuten en onderzoekers moet ervoor zorgen dat innovatieve producten en diensten niet alleen ‘doen wat ze moeten doen’, maar ook daadwerkelijk op een bedrijfseconomisch aantrekkelijke manier te implementeren zijn op het teeltbedrijf. Het Aardbeien Innovatiecluster komt daarom graag in contact met telers, high-tech bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen met dezelfde ambitie.