Sort and Phenotype Solutions

Our research services on seed sorting and phenotyping provides our customers with research in new and existing sorting techniques, feasibility studies of new sorting or phenotyping technology, integration of new technology and visual phenotyping.

Feasibility study
Many techniques have the potential to sort or phenotype seeds. Innoveins Seed Solutions tests the potential of new techniques and investigates the integration of new technologies together with technology developers in current operation processes.

Seed sorting research
We provide our customers with crop or variety specific sorting research. Additionally, we have the ability to test various existing sorting techniques and test the quality of sorting on lab or field scale.

Visual examination
Innoveins Seed Solutions is able to support in germination tests on lab, field, greenhouse or climate chambers for seed quality testing. Additionally, we are able to unburden quality assurance departments by performing regular seed quality tests.


Onze onderzoeksdiensten op het gebied van zaadsortering en fenotypering bieden onze klanten onderzoek naar nieuwe en bestaande sorteertechnieken, haalbaarheidsstudies van nieuwe sortering of fenotyperingstechnologie, integratie van nieuwe technologie en visuele fenotypering.

Haalbaarheidsstudie
Veel technieken hebben de potentie om zaden te sorteren of te fenotyperen. Innoveins Seed Solutions test het potentieel van nieuwe technieken en onderzoekt de integratie van nieuwe technologieƫn samen met technologieontwikkelaars in huidige operationele processen.

Onderzoek naar zaadsortering
Wij voorzien onze klanten van gewas- of variƫteitspecifiek sorteeronderzoek. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om verschillende bestaande sorteertechnieken te testen en de kwaliteit van sortering op laboratorium- of veldschaal te testen.

Visueel onderzoek
Innoveins Seed Solutions kan kiemingstests ondersteunen op laboratorium-, veld-, kas- of klimaatkamers voor het testen van zaadkwaliteit. Daarnaast zijn we in staat om kwaliteitszorgafdelingen te ontlasten door het uitvoeren van reguliere zaadkwaliteitstests.