Robotica en mechatronica

Een manier om de efficiëntie te vergroten is het reduceren van de arbeidskosten, gerelateerd aan een bepaalde teelt. Traditioneel gaat deze beweging gepaard met schaalvergroting. Grote machines zijn echter relatief duur en bieden geen oplossing voor (kleinere) bedrijven die zich focussen op (biologische) teelt van specifieke gewassen met een relatief klein areaal (in vergelijking met o.a. graan, aardappelen, mais, rijst).

Specifiek voor de blauwebessenteelt geldt dat het aandeel arbeidskosten in de kostprijs relatief hoog is en de inzet van arbeid een piekbehoefte in de zomermaanden kent. Mechatronica gebruikt een multifysisch holistisch perspectief om een optimale machine te ontwerpen. Recente evoluties binnen de mechatronica worden gedreven door beschikbaarheid van nieuwe en meer kostgunstige sensoren, nieuwe algoritmes (AI, data, vision) die grotere hoeveelheden gegevens en complexere bewerkingen uit kunnen voeren en de onderlinge verbondenheid van componenten binnen en tussen machines. Dit zorgt ervoor dat machines slimmer worden en optimaler werken.