Priming Solutions

Our research services in seed priming supports development of priming recipes in all types of seeds. We treat various small batches of seed with multiple priming recipes and carry out proper and independent research to test the efficacy of the treatments.

Recipe development
Innoveins Seed Solutions is able to prime small batches of seeds with various recipes. Additionally, we perform tests on effectiveness and performance of treated seed after long term storage or deteriorated seeds.

Disinfection screening
Together with a priming or as a single disinfection we can test the efficacy of a disinfection treatment on a specific type of disease. We do this by performing specific disinfection processes in combination with efficacy screening on lab or field scale.


Onze onderzoeksdiensten op het gebied van priming ondersteunen de ontwikkeling van priming-recepten in alle soorten zaden. We behandelen verschillende kleine partijen zaad met meerdere priming-recepten en voeren correct en onafhankelijk onderzoek uit om de werkzaamheid van de behandelingen te testen.

Recept ontwikkeling
Innoveins Seed Solutions kan kleine partijen zaden primen met verschillende recepten. Daarnaast voeren we tests uit op de effectiviteit en prestaties van behandeld zaad na langdurige opslag of aangetaste zaden.

Desinfectiescreening
Samen met een priming of als een enkele desinfectie kunnen we de werkzaamheid van een desinfectiebehandeling op een specifiek type ziekte testen. Dit doen we door specifieke desinfectieprocessen in combinatie met effectiviteitsscreening op laboratorium- of veldschaal uit te voeren.