Coat Solutions

Our research is aimed at services in seed coating, where we offer to treat small batches with actives, fertilizers, biologicals and coating adjuvants for research purposes. Coatings can be applied to support and investigate recipe development of coatings, to test feasibility and behavior of new potential coating products or to treat batches under GEP for registration trials.

Feasibility study
We support in product development. We coat new potential products on seeds to test feasibility and characteristics. This can either be a pesticide, fertilizer, bio stimulant or other coating additive which potentially supports or enhances the quality of a performance. We can provide a coating together with the execution of a feasibility trial.

Recipe development
When a potential product is selected, a recipe for a seed coating needs to be developed. We support in treating small batches with various recipes and test the performance of coatings under various circumstances. Moreover, performance on seed health, growth promotion and crop safety can be tested.

Coating for registration procedures
When new actives or biologicals need to be registered as a legal crop protection product, products need to be tested. Innoveins Seed Solutions treats research batches with experimental products, packs and labels the batches properly and supports in the distribution of trial batches to various countries.


Ons onderzoek is gericht op diensten in zaadcoating, waarbij we kleine batches behandelen met actieve stoffen, meststoffen, biologische stoffen en coatingadjuvanten voor onderzoeksdoeleinden. Coatings kunnen worden toegepast om de receptontwikkeling van coatings te ondersteunen en te onderzoeken, om de haalbaarheid en het gedrag van nieuwe potentiƫle coatingproducten te testen of om partijen onder GEP te behandelen voor registratieonderzoeken.

Haalbaarheidsstudie
We ondersteunen bij productontwikkeling. We coaten nieuwe potentiƫle producten op zaden om de haalbaarheid en eigenschappen te testen. Dit kan een pesticide, kunstmest, biostimulans of een ander coatingadditief zijn dat de kwaliteit van een uitvoering mogelijk ondersteunt of verbetert. We kunnen een coating leveren, net als de uitvoering van een haalbaarheidsstudie.

Recept ontwikkeling
Wanneer een potentieel product wordt geselecteerd, moet een recept voor een zaadcoating worden ontwikkeld. Wij ondersteunen kleine batches met verschillende recepten en testen de prestaties van coatings onder verschillende omstandigheden. Bovendien kunnen de prestaties op het gebied van zaadgezondheid, groeibevordering en gewasveiligheid worden getest.

Coating voor registratieprocedures
Wanneer nieuwe actieve stoffen of biologische geneesmiddelen moeten worden geregistreerd als een wettelijk gewasbeschermingsproduct, moeten producten worden getest. Innoveins Seed Solutions behandelt onderzoeksbatches met experimentele producten, verpakt en etiketteert de batches naar behoren en ondersteunt bij de distributie van proefbatches naar verschillende landen.