Indoor Farming

Het ultieme doel van het cluster is om teeltrecepten voor groenten en fruit voor specifieke doelgroepen te ontwikkelen. Wanneer een bepaalde behoefte aan bepaalde inhoudsstoffen in groente of fruit is, dan ontwikkelt het cluster een specifiek teeltprogramma en recept. Daarna wordt het gevalideerd en biedt het de uitkomsten vervolgens aan de vragende partij aan. Door de recepten geschikt te maken voor teelt in een indoor farming concept, kunnen de groente en fruit waar ook ter wereld, lokaal bij de consument, geproduceerd worden. Dit maakt de wereld gezonder en wordt voedsel bereikbaar.

Om een volledig assortiment voor afnemers van het indoor farming concept te kunnen bieden, zijn gewas specifieke groeirecepten nodig. Zeker wanneer de productie op het allerhoogste niveau moeten liggen. Het cluster wil focussen op smaakstoffen, antioxidanten en nutriënten in nieuwe teeltrecepten. De teelt in een volledig geconditioneerde omgeving – in een indoor farm – maakt het mogelijk om specifieke componenten in gewassen in hogere concentraties te maken. Het zijn juist deze secundaire componenten die een grote rol spelen in gezond voedsel.

Naast de retail is er ook interesse vanuit de farmacologische industrie in deze componenten. Zij kunnen een gezondheid bevorderende werking hebben. Welke componenten dit zijn, is redelijk bekend maar hoe zij precies in grotere concentraties door gewassen gemaakt kunnen worden moet nog onderzocht worden. Ook is nog veel onbekend over hoe bepaalde componenten van gewassen beïnvloed kunnen worden. Er valt nog veel te leren op deze gebieden. Het cluster wil vooroplopen in indoor farming, zowel op technologisch als op plantfysiologisch gebied. Met de beoogde samenwerking kan deze voorsprong behouden en uitgebouwd worden.

Wil je meer weten van of deelnemen aan het Indoor Farming cluster?

Neem dan contact met ons op