Smart Soils

Diversiteit is belangrijk om balans te bereiken en veerkrachtig te kunnen zijn. Dat geldt voor economieën, bedrijven, samenwerkingsvormen, gebieden, ecosystemen, voor alles op aarde en daarmee voor het geheel. Héél letterlijk genomen is dit terug te leiden naar het belang van diversiteit op aarde; onze aarde welke onder andere te definiëren is als de grond waarin planten groeien. In de basis zijn wij allen afhankelijk van onze aarde . Wij moeten dus slim omgaan met de aarde, dit is de basisgedachte achter het Smart Soils Cluster.

In de praktijk wordt nog te weinig gebruik gemaakt van bodem-plant interacties ten behoeve van goed bodembeheer. Om tal van redenen (huidige bodemdegradatie en bijkomende hoge kosten, klimaatverandering) is een brede behoefte ontstaan bij telers, natuurbeheer en burgers om de bodem te begrijpen om deze ook te kunnen herstellen/onderhouden. Omdat wij afhankelijk zijn van de bodem is het essentieel om te investeren in haar kwaliteitsbehoud en komen hiervoor ook budgetten beschikbaar.

Echt inzicht in bodemleven is een uitdaging waarbij veel partijen gebaat zullen zijn, maar waar ook veel pionierswerk gedaan moet worden. Onze insteek is om krachten te bundelen om zo effectief mogelijk aan de slag te gaan. Wij beogen een samenwerking tussen partijen die een commercieel product/dienst ontwikkelen dat bijdraagt aan het gemeenschappelijke doel én partners die vooral profijt zullen hebben van de nieuwe ontwikkelingen (gebruikers).

Het doel van het smart soils cluster is om bodemleven meetbaar te maken, overige belangrijke bodemeigenschappen meetbaar te maken, en bodemkwaliteit te kunnen sturen.

Wil je meer weten van of deelnemen aan het Komkommer cluster?

Neem dan contact met ons op