Incubator

Gedurende de vroege levenscyclus van start-ups en scale-ups worden high potentials uitgenodigd deel te nemen aan verschillende publieke en private incubator en acceleratorprogramma’s. Er is echter geen enkel overall stimuleringsprogramma die invulling geeft aan de veranderende behoeftes van ondernemers gedurende deze levenscyclus. Het Incubator cluster speelt hierop in.

Als start-up loopt een ondernemer in de ideeënfase tegen heel andere vraagstukken aan dan in de opschalingsfase. Het Incubator cluster is erop gericht om ondernemers van ideefase tot en met opschalingsfase te ondersteunen in hun groei ten einde zich te ontwikkelen tot volwaardige onderneming, cluster of product. Essentieel daarin is dat de start-up opereert binnen het domein agrofood en/of hightech.

Het stimuleringsprogramma gaat vooral over maatwerk. Gezamenlijk met de start-up wordt een start-up ontwikkelingsprogramma uitgewerkt, waarbij aansluiting gezocht wordt bij vaste programmaonderdelen zoals een accelerator, trainingen en workshops. Het cluster verenigt essentiële competenties van clusterdeelnemers, zoals business developers, engineers, financieel experts etc., zodat de ondernemer optimaal gestimuleerd wordt zijn start-up tot een succes te maken.

Momenteel wordt er samen met de beoogde clusterdeelnemers een kader stellend stimuleringsprogramma uitgewerkt. De verwachting is dat het Incubator cluster gelanceerd wordt in het najaar van 2017.

Wil je meer weten van of deelnemen aan het Incubator cluster?

Neem dan contact met ons op