Automated Guided Vehicle (AGV)

Het automated guided vehicle cluster (AGV cluster) is erop gericht om autonoom rijdende voertuigen in de professionele (glas)tuinbouw voort te brengen die zelfstandig dynamische handelingen kunnen verrichten die relevant zijn in een kas (zoals knippen, knijpen, schrobben, ontbladeren, transporteren, etc.). Achterliggende doelen voor tuinders zijn om de productiviteit te verhogen en voor het uit laten voeren van risicovol werk.

Bij een AGV komt veel (relatief nieuwe) technologie kijken, zoals vision, sensoring en online communicatie. Zeker binnen een glastuinbouwkas is AGV-technologie nog relatief beperkt ontwikkeld omdat de omgeving heel dynamisch is. Dynamisch vanwege, bijvoorbeeld, de groeiende planten; elke dag ziet de plant, vanwege de groei van de bladeren, vruchten etc., er weer anders uit. Daarnaast hebben AGV last van reflecties via de ramen; hierdoor kan de sensoriek en noodzakelijke wifi gestoord worden. Daarnaast is een kas een relatief vuile omgeving waardoor sensoren gemakkelijk vies worden. Dit maakt AGV vooralsnog te kostbaar voor tuinders om op grote schaal toe te passen.

Specialisten in robotica, sensoriek, vision en systeemintegratie hebben de intentie uitgesproken gezamenlijk een cluster te starten rondom AGV en de komende jaren te investeren in autonoom rijden, het uitvoeren van dynamische werkzaamheden zoals ontbladeren, vruchten plukken etc. en analyse en interpretatie voor de professionele tuinbouw. Verwacht wordt dat het cluster in het najaar van 2017 operationeel wordt.

Wil je meer weten van of deelnemen aan het AGV cluster?

Neem dan contact met ons op