Agro Data

Priva en Innoveins werken samen in het Agro Data cluster om innovaties te realiseren op het gebied van data-applicaties en gerobotiseerde teelttoepassingen in zachtfruit en glastuinbouw. De thema’s natuur, mechatronica, medicinaal en internationaal worden op een inspirerende manier met elkaar verbonden met de kracht van ondernemerschap in de regio Zuid-Oost Nederland.

Big data effectief gebruiken
Op dit moment wordt er binnen de agrifood sector veel data verzameld. De kunst is om zogenoemde big data toepasbaar te maken voor een bepaalde applicatie. Het is essentieel om de relatie tussen meten en sturen in kaart te brengen. Om een applicatie te kunnen maken is data nodig. Integratie en terugkoppeling van de besturing zijn daarin van cruciaal belang. Dit brengt efficiëntie en een optimale effectiviteit teweeg.

Co-creatie
Priva en Innoveins gaan innoveren op basis van co-creatie. Dat betekent dat Priva haar diepgaande kennis en kunde zal inbrengen op het gebied van groeimodellen en groeivoorspellingen. Daarnaast zal de samenwerking met andere organisaties binnen de agrofood en hightech opgezocht worden. Bij innovatie wordt vaak gedacht aan onderzoek en ontwikkeling – alle technische aspecten, maar dit is slechts één onderdeel van het geheel. Het verwerven, integreren en toepassen van nieuwe kennis door middel van samenwerking wordt vaak onderschat. Juist dit is een onmisbare schakel in het innovatieproces. Het persbericht over de samenwerking vindt u door te klikken op deze link.